You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
INDI Helpdesk


Algemene aanwijzingen voor een goed gebruik met INDI

Bij nieuwe klanten is het sterk aan te raden om bij bedrijven direct ook het KvK nummer in te voeren en bij particulieren de juiste naam met voorletters, geslacht en zo mogelijk geboortedatum. Laat bij bedrijven het veld voorletters, geslacht en geboortedatum altijd leeg.

Let op dat bij zakelijke klanten het KVK nummer altijd leidend is! Bij elke import worden de gegevens van het KVK nummer in EVA geïmporteerd en overschrijven de bestaande NAW gegevens.

Matching van KvK nummers
Als in EVA geen KvK nummer aanwezig is bij een bedrijf, gaat INDI in de KvK database zoeken naar het juiste KvK nummer op basis van het straatadres en de naam.

In een beperkt aantal gevallen kan dit een foute match opleveren als een bedrijf verhuisd is en op hetzelfde adres is een nieuw bedrijf gevestigd dat qua naam overeenkomsten vertoond met de oude naam.  Deze zijn door ons zoveel mogelijk handmatig gecorrigeerd.

Een bijzondere situatie is al een bedrijf bij u bekend is onder een secundaire handelsnaam. In dat geval levert INDI de primaire handelsnaam terug die bij dat KvK nummer behoort. In één specifiek geval is dat een probleem, nl. bij de leasemaatschappij ALD Automotive die  AXUS Nederland BV als primaire handelsnaam heeft.

Als de hoofdnaam ongewenst is zijn er 3 mogelijkheden om dit op te lossen:
1.Zet in de 2e naamregel de handelsnaam, evt aangevuld met hodn (handelen onder de naam van). INDI past de 2e naamregel nooit aan.
2.Als de vestiging een postbusadres heeft, vult dit dan in op het straatadres. Daarmee blokkeer je de INDI NAW verbetermogelijkheid.
3.Verander het KvK nummer in 99999999 (8x9). Het record wordt dan nooit meer door INDI bijgewerkt en er vindt dus nooit een ontkoppeling plaats. Daarom deze 2e optie alleen als noodoplossing toepassen.

Gebruik Postbus in het veld straatadres
INDI valideert bedrijven op basis van de naam en adres. Als in het veld straatadres een postbus wordt gebruikt kan geen validatie plaatsvinden. (Voor vermelding van een postbus dient u het tabblad Postadres in EVA te gebruiken).