You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
INDI  Frequently Asked Questions


GEGEVENSVERBETERING BIJ BEDRIJVEN

Een bedrijf in EVA wordt niet door INDI voorzien van een KVK nummer en dus niet bijgewerkt

Oorzaak1 : er staat een postbusadres in het veld straatadres. INDI kan geen KvK nummer erbij zoeken. Vermeld het straatadres en zet de postbus in het tabje Postadres.

Oorzaak 2: Het veld voorletter, Geslacht M/V of geboortedatum is ingevuld. Maak deze velden leeg. De waarde Bedrijf/Zakelijk is het veld geslacht is wel toegestaan.

Oplossing: zoek het KvK nummer op in
www.kvk.nl  en vul dit in EVA in.

INDI heeft een klant (bedrijf) verkeerd aangepast.
Waarschijnlijk is het bedrijf aan een verkeerd KvK nummer gekoppeld.
Zoek het juiste KvK nummer op in
www.kvk.nl  en vul dit in EVA in. De eerstvolgende keer worden de juiste gegevens opgehaald.

Ik heb het juiste KvK nummer bij een bedrijf vermeld, maar INDI koppelt hier een (verwant) bedrijf aan.
De KvK kent voor bedrijven de “hoofdnaam” en mogelijk daarnaast “handelsnamen”. Dit zijn namen waaronder het bedrijf bekend kan zijn.  Bijvoorbeeld ALD Automotive, dat een handelsnaam is van AXUS Nederland BV. Als de hoofdnaam ongewenst is zijn er 3 mogelijkheden om dit op te lossen:
1.Zet in de 2e naamregel de handelsnaam, evt aangevuld met hodn (handelen onder de naam van). INDI past de 2e naamregel nooit aan.
2.Als de vestiging een postbusadres heeft, vult dit dan in op het straatadres. Daarmee blokkeer je de INDI NAW verbetermogelijkheid.
3.Verander het KvK nummer in 99999999 (8x9). Het record wordt dan nooit meer door INDI bijgewerkt en er vindt dus nooit een ontkoppeling plaats. Daarom deze 2e optie alleen als noodoplossing toepassen.

Hoe kan ik zien of INDI klant- of autogegevens heeft aangepast?
Kies menu 1.1.26 (voor klantgegevens) of 1.3.26 voor autogegevens. Dit heet de lijst gewijzigde rubrieken. Vul het kenteken of klantnummer in bij het tabblad selectie. Kies als uitvoer Excel.  Alle wijzigingen die zijn uitgevoerd op een zaterdagochtend rond 5.00 uur zijn gedan zijn door INDI uitgevoerd.

Hoe kan ik controleren of de INDI import heeft plaatsgevonden?
U krijgt maandelijks van “IMSI Beheer” en mail als uw bestand door INDI is verwerkt.  Deze mail ontvangt u enkele dagen na uw vaste maandelijkse exportdag (zie uw INDI implementatie verslag. Dit staat op uw DMS server in de map c:\INDI)

Import vindt plaats op de eerstvolgende zaterdagochtend om 5.00 uur na ontvangst van de IMSI Beheer mail. Kies in EVA menu  1.1.26 (Lijst gewijzigde rubrieken klanten) en beperkt de datum tot de genoemde zaterdag.  Als de import is uitgevoerd vind u veel mutatiemeldingen op deze zaterdag ochtend.