Bij de aankoop van een EV zijn 3 zaken van belang die bepalen of je last hebt van range-anxiety: de bruikbare accucapaciteit, de capaciteit van de On Board Charger (OBC) en de snellaadcapaciteit. In dit artikel ga ik in op het snelladen. Wilt je meer weten over AC laden? Kijk dan hier

Bij het snelladen spelen meerdere zaken een rol. ook hier is de zwakste schakel bepalend. Het heeft dus geen zin om een auto die max. 50kW kan laden aan een 175 kW laadpaal te hangen. Het wordt zelfs als a-sociaal gezien omdat je mogelijk een andere auto die de hogere capaciteit wel aankan dupeert. Snelladen gebeurd met gelijkstroom (DC/Direct Current). De snellaadpaal zet de wisselstroom (AC/Alternating Current) om naar DC. De aanlsuiting verloopt via de CCS connector (EU standaard) of de inmiddels minder gangbare Chademo aansluiting.

CCS aansluiting

Welke factoren bepalen de uiteindelijk snellaadsnelheid?

  • de maximale capaciteit die de accu kan opnemen
  • de maximale capaciteit die de snellader kan leveren
  • de temperatuur van de accu
  • de SOC (State of Charge van de accu)

De maximale capaciteit die de accu kan opnemen

Dit wordt door de autofabrikant bepaald. De ondergrens ligt momenteel op 40kW en de bovengrens op ca. 250kW. Voor nieuwe modellen is ca 100kW nu een gangbare waarde. Deze waarden zijn maximale waarden en sterk afhankelijk van de accutemperatuur en SOC (State of Charge).

De maximale capaciteit die de snellader kan leveren

De eerste generatie snelladers had een capaciteit van 50kW, maar inmiddels zijn laadpalen van 175 – 350 kW gangbaar geworden. De huidige 2e generatie Tesla Superchargers leveren 150kW (per gekoppeld paar (A/B)), maar de 3e generatie Superchargers vanaf 2020 (Rijswijk,Veghel, Apeldoorn Oost) leveren 250 kW per laadpunt.

De temperatuur van de accu

De optimale laadtemperatuur van een accu ligt rond de 20C. Bij lagere (<10C) of hogere temperaturen (>40C) zal de software in de auto de laadsnelheid beperken. Veel auto’s zijn uitgerust met de mogelijkheid om de accu te koelen of vooraf te verwarmen om het laadproces te versnellen. Heeft de auto dit niet (zoals de Nissan Leaf) kan kan de laadsnelheid zeer fors beperkt worden als meerdere keren op 1 dag de auto aan de snellader aangesloten wordt.

De SOC (State of Charge van de accu)

Het opladen van een accu is te vergelijken met het inschenken van een glas wijn. Is het glas leeg dan kan je sneller schenken en als het glas bijna vol is moet je de snelheid flink beperken. De SOC geeft aan hoe vol de accu geladen is. (0-100%). Boven de 80% zal het snelladen fors langzamer gaan. Reken grofweg dat van 10-80% ongeveer net zo lang duurt als 80-100%). Daarom laden we in de praktijk zelden hoger dan 80% aan de snellader. Het gaat dus niet alleen maar om de maximale waarde die bereikt wordt maar juist om de gemiddelde waarde.

Laadsnelheden verschillende auto’s (Bron: Fastned)

Conclusie

Je werkelijke laadsnelheid is dus afhankelijk van veel factoren. De zwakte schakel bepaalt de uiteindelijke snelheid. Een paar tips om de hoogste laadsnelheden te halen:

  • Is het kouder dan 10C? Zorg dan dat de accu voldoende warm is (na minimaal 0,5-1 uur rijden of door deze vooraf te verwarmen. Als je bij een Tesla in de navigatie een SC opgeeft zal de auto automatisch voorverwarmen.
  • Laad bij voorkeur pas als de accu vrijwel leeg is. Van 10-70% gaat sneller dan van 20-80%. Laad op een lange rit niet meer dan nodig is om veilig de volgende stop te halen.
  • Staat er bij een Tesla Supercharger (V2) iemand naast je (A/B stall) terwijl er nog een vrij A/B paar beschikbaar is? Verplaats dan je auto naar deze vrije plekken.
  • Uiteindelijk is je gemiddelde laadsnelheid het belangrijkst. Het bovenstaande plaatje laat zien dat niet alle auto’s een gelijk verloop hebben. Een Audi e-tron heeft een mooie vlakke laadcurve en laad gemiddeld 149kW terwijl de Tesla Model 3 een veel hoger piekvermogen heeft (250kW) maar gemiddeld tussen de 20 en 80% SOC op 128 kW uitkomt.