De occasionafdeling blijft de achilleshiel van het autobedrijf, maar kan ook een winstmaker zijn.
Begrijpelijk wordt onze aandacht vooral gericht op het dagelijks aansturen van de verkoop, werkplaats en magazijn. De voorraad gebruikte auto’s nemen doen niet alleen een fors beslag op uw liquide middelen, maar drukken vaak uw rendement aanzienlijk.

Wij helpen u om inzicht te krijgen in de oorzaken van te lange statijden en dragen oplossingen aan om dit in de toekomst te voorkomen. AutoMotivate heeft hiervoor het 100% dealer plan ontwikkeld. Via een honderdtal relatief eenvoudig te implementeren procedures begeleiden wij u stap voor stap naar de status van een 100% occasionspecialist. Het voordeel van deze aanpak is dat de occasionmanager zelf de weg kan kiezen, mits het doel maar wordt bereikt.

In een vrijblijvend introductiegesprek bekijken samen met u naar de opbouw van uw voorraad occasions, de werkwijzen in uw organisatie en de manier waarop deze te koop worden aangeboden. Wordt de samenstelling van uw voorraad bepaalt door wat u inruilt of bepaald uw zelf actief het assortiment?

In overleg bespreken we een plan van aanpak om de werkwijze van uw afdeling gebruikte auto’s naar een hoger niveau te brengen. Een vaak voorkomende oplossing is om gedurende een jaar elke 5 weken een plan van aanpak voor de komende periode te maken. Zo brengt u de afdeling gebruikte auto’s én uw rendement stap voor stap naar het gewenste niveau.

Bel voor ons een vrijblijvend adviesgesprek.
Contactpersoon voor Used Car Consultancy:
Dirk van den Blink, Tel. 0645 496275,
Email: dvdblink@automotivate.nl